Pytania i odpowiedzi

Czy psychoterapeuta i psycholog oznacza to samo?

Nie. Psychoterapeuta jest specjalistą, który dopiero po studiach magisterskich (najczęściej psychologicznych) rozpoczyna wieloletnią naukę zawodu. Dlatego jeżeli chcesz, aby Twoje problemy były rozwiązane możliwie najbardziej skutecznie, wybierz specjalistę który jest certyfikowanym psychoterapeutą. Masz wtedy gwarancję, że proces leczenia przebiegnie prawidłowo. Wszystkie problemy, które są opisane powyżej, psycholog umiałby jedynie rozpoznać, ale nie potrafi ich leczyć.

Czy psychoterapia jest skuteczna? Co mogę uzyskać?

Tak. Przeprowadzono wiele badań na temat skuteczności psychoterapii i szacuje się, ze 70-80 % pacjentów odczuwa znaczną poprawę, Możesz oczekiwać zmniejszenia dokuczliwych objawów, ale także lepszego poznania siebie samego, polepszenia stosunków z innymi ludźmi. nabycia umiejętności radzenia sobie z kłopotami w życiu. Nauczysz się nowych sposobów rozwiązywania problemów a także zajmiesz się przyczynami trudności.

 

Czy psychoterapia zawsze pomaga?

Nie zawsze. Badania dowodzą, że większość pacjentów uzyskuje korzyści z psychoterapii, ale niektórzy relacjonują , że nie zauważyli żadnych zmian lub ich stan uległ pogorszeniu.
Aby jak najbardziej przybliżyć prawdopodobieństwo sukcesu, dobrze wybierz psychoterapeutę, zwracając uwagę na kompetencje, ale także cechy osobowościowe. Niech to będzie specjalista, w kontakcie z którym dobrze się czujesz. Wymagaj tez od siebie – wiele zależy od Twojej motywacji i zdolności korzystania z nowych doświadczeń. I pamiętaj, że jeśli twoje zaburzenia powinno być leczone głównie farmakologiczne to w takim przypadku psychoterapia może pełnić jedynie rolę wspierającą.

Jak wybrać odpowiedni rodzaj psychoterapii?

W Polsce istnieje kilkanaście towarzystw i instytutów zrzeszających psychoterapeutów, jedne mniej, drugie bardziej znane szerszemu ogółowi. Z pewnością nie ma jednej psychoterapii pomocnej dla wszystkich pacjentów, chociaż oczywiście przedstawiciele każdej modalności chwalą swój rodzaj pracy i własne kwalifikacje. . Można się w tym zagubić. Dlatego zamiast wnikliwie studiować zasady pracy w poszczególnych modalnościach psychoterapii, spróbuj na początek wybrać tego psychologa – psychoterapeutę, w obecności której poczujesz się dobrze, bezpiecznie. Zapytaj znajomych, członków rodziny, lekarza i poproś ich o wskazanie zaufanego psychologa. Umów się na konsultacje. Jeżeli konsultujący Cię psychoterapeuta uzna, że inna forma pomocy będzie dla Ciebie bardziej odpowiednia, jest zobowiązany Ci to powiedzieć.

Czy psychoterapia poznawczo-behawioralna to dobry wybór?

Z pewnością tak. Psychoterapia poznawczo-behawioralna to całościowy system psychoterapii obejmujący wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania, psychopatologii, terapii i empirycznej weryfikacji skuteczności leczenia. Zalecane jest stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej wobec każdej osoby, u której rozpoznano zaburzenia lękowe czy depresję, ponieważ oddziaływania terapeutyczne w istotny sposób sprzyjają powrotowi do zdrowia. Psychiatrzy, kierując na psychoterapię, najczęściej zalecają terapią poznawczo-behawioralną.

Czy wszystko co powiem u psychologa jest objęte tajemnicą?

Pamiętaj, że masz prawo do dyskrecji. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa stwierdza, że psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Podobnie stanowi Kodeks Etyczny Psychoterapeuty: cyt. „Tajemnica terapii może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia tub zdrowia innych lub życia pacjenta) i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich”.